BRAVO BiH

U sklopu novog projekta virtualne razmjene WYA Europa (Svjetska Alijansa Mladih Europa) bila je domaćin Emerging Leaders Conference 2023 (Konferencije Mladih Lidera 2023)

 

WYA Europa (Svjetska Alijansa Mladih Europa) bila je domaćin Emerging Leaders Conference 2023 (Konferencije Mladih Lidera 2023) sa snažnom delegacijom. U saradnji sa kancelarijom Jugoistočne Evrope, događaj je održan u Zagrebu, Hrvatska, pod temom Evropski Konsenzus o Humanitarnoj Pomoći.  

 

Za prvu sesiju, panel diskusiju je vodila Aleksandra Markić Boban, šefica Zagrebačkog ureda Fondacije Hanns Seidel, i Hrvoje Debač, šef Odjela za politiku razvoja i humanitarnu pomoć u Ministarstvu vanjskih i evropskih poslova, sa Ramónom Barbom Castrom, regionalnim direktorom za javnu politiku u WYA Europe, kao moderatorom sesije.

Konferencija je nastavljena sa prezentacijom člana Hrvatskog sabora i vanrednog profesora političke filozofije na Katoličkom sveučilištu u Zagrebu, Stephen Nikola Bartulica. Gospodin Bartulica je govorio o temama kao što su imigracija, kultura, kontrola populacije, održivi razvoj i ideološka kolonizacija iz perspektive koja stavlja čovjeka u centar i kao rješenje.

 

Da zaključi događaj i sumira cijeli dan, Ramón Barba Castro je sintetizirao diskusije, uspoređujući i dijeleći perspektivu WYA zajedno sa njihovim programima i projektima.

 

Konferencija je privukla više od 35 mladih ljudi koji su predstavljali 13 zemalja i brojne institucije. Većina delegata već ima neke ideje kada je u pitanju angažman u otvaranju poglavlja u svojim zemljama. 

Ponosni smo što su na konferenciji učešće uzeli i mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine kroz online uključenje u sesije i radionice. Na ovaj način su imali priliku da čuju zanimljive govornike ali i da se povežu sa mladim ljudima iz drugih zemalja te razmijene mišljenja ali i kontakte za potencijalnu budušu saradnju. 

Značaj Konferencije Mladih Lidera 2023 za Zapadni Balkan i Partnerske Zemlje

 

Svetska Alijansa Mladih Europa (WYA Europa) nedavno je bila domaćin prestižne Emerging Leaders Conference 2023 (Konferencije Mladih Lidera 2023) u Zagrebu, Hrvatska. Ova konferencija je izuzetno važna za Zapadni Balkan i partnerske zemlje jer služi kao platforma za razmenu znanja, ideja i iskustava među mladim liderima iz različitih delova sveta.

 

Unapređenje Dijaloga i Saradnje

Održana pod temom Evropski Konsenzus o Humanitarnoj Pomoći, konferencija je pružila priliku za otvoreni dijalog o ključnim pitanjima kao što su imigracija, kultura, kontrola populacije, održivi razvoj i ideološka kolonizacija. Teme su obrađene sa ljudskocentrične tačke gledišta, što je od vitalnog značaja za razvoj inkluzivnih i održivih rešenja u regionu.

 

Osnaživanje Mladih Lidera

Konferencija je okupila preko 35 mladih lidera iz 13 zemalja, što dokazuje njen značaj kao središta za osnaživanje mladih. Učešće mladih iz Bosne i Hercegovine, posebno preko online sesija, je omogućilo razmenu mišljenja i uspostavljanje kontakata za buduću saradnju. Ovo predstavlja važan korak u izgradnji mostova među mladima širom regiona.

 

Podsticanje Regionalne i Međunarodne Saradnje

Događaj je bio prilika za produbljivanje saradnje između Zapadnog Balkana i drugih zemalja. Panel diskusije i radionice su omogućile delegatima da razmene ideje i najbolje prakse, kao i da se upoznaju sa novim programima i projektima. Ovo je ključno za podsticanje regionalne i međunarodne saradnje, što je neophodno za rešavanje globalnih izazova.

 

Zaključak

Emerging Leaders Conference 2023 je bila više od konferencije – to je bio događaj koji je osvetlio put za buduće generacije lidera sa Zapadnog Balkana i iz partnerskih zemalja. Pružanjem platforme za dijalog, razmenu znanja i ideja, WYA Europa je pokazala svoju posvećenost osnaživanju mladih da vode promene u svojim zajednicama i šire.

More about BRAVO you can see on our video below: 

Choose language »
Skip to content