BRAVO BiH

U okviru Erasmsus+ projekta ”SUN – Sports, Health and FUn for Preschool ChildreN ”, BRAVO organizacija otvara prijave za Okrugli sto, koji će se održati 15. marta sa početkom u 18:00 sati!

Pozivamo sve zainteresovane odgajatelje, učitelje, kineziologe i predstavnike vrtića da nam se pridruže, te svojim učešćem doprinesu daljnjoj implementaciji projektnih aktivnosti i dignu svijest o značaju fizičke aktivnosti, te pravilne prehrane za djecu uzrasta od 4 do 7 godina.

Okrugli sto se održava u prostorijama BM International hotela u Sarajevu, sa trajanjem od nešto više od dva sata programa kroz koji ćete dobiti uvid u plan i ciljeve naših projektnih aktivnosti – ali i praktični primjer njihove realizacije.

O čemu se zapravo radi?

Sredinom 2021. godine BRAVO organizacija započela je realizaciju projekta SUN u saradnji sa jos 8 organizacija iz 5 različitih država Evrope, u okviru Erasmus+ programa finanasiranog od strane Evropske komisije. Ovaj projekt, sportskog karaktera, kreiran je u cilju dizanja svijesti o značaju i potrebi fizičke aktivnosti kao osnove za zdrav život i kontinuirano mijenjanje nezdravih prehrambenih navika djece predškolskog uzrasta, te prvih razreda osnovne škole.

Glavna ciljana skupina su dakle djeca uzrasta 4-7 godina, ali i njihovu učitelji, odgajatelji, kao i sami roditelji – razumijevajući njihov uticaj na razvoj sportskih i prehrambenih navika djece.

Neki od posebnih ciljeva ovog projekta usaglašenih od strane partnera su:

  1. Podizanje svijesti o benefitima i važnosti participacije djece predškolskog uzrasta u sportskim rekreativnim aktivostima, u cilju poboljšanja njihovog zdravlja, te socijalne inkluzije
  2. Jačanje kapaciteta članova porodice i odgajatelja u promoviranju zdrave prehrane i fizičkih aktivnosti djece spomenutog uzrasta
  3. Jačanje kapaciteta odgajatelja da i sami realizuju rekreativne sportske aktivnosti za djecu
  4. Kreacija mreže nacionalnih i lokalnih sportskih komiteta, institucija da bi razmjenjivali primjere pozitivne prakse u sferi razvitka mogućnosti za fizičku aktivnost djece

Realizacija ovog projekta sasatoji se od tri faze:

  1. Nacionalno istraživanje provedeno od strane svake zemlje uključene u projekt
  2. Organizacija okruglog stola kroz koju otvaramo prostor da se vrtići ili škole prvenstveno informišu o projektu, te ukoliko žele i pridruže u daljnjim aktivnostima
  3. Osmomjesečni program aktivnosti, sa mjesečnim tematskim cjelinama koje bi se praktično implementirale u školama i vrtićima, u okviru kojih je planirana i Olimpijada: „Svi smo mi pobjednici“

Tokom jeseni prošle godine BRAVO organizacija uspješno je realizovala spomenuto nacionalno istraživanje to došla do značajnih zaključaka od koji su neki: da su na osnovu analiza Knatona Sarajevo u 2020. godini dječaci čak 1.6x više izloženi riziku od pretilosti od djevojčica,  te da su djeca pretilih majki 3.34x više izložena mogućnosti da i sama budu pretila.

Sada je došlo idealno vrijeme za sljedećom aktivnosti: Okruglim stolom – kada započinjemo rad da bi se prethodno navedne  statistike promijenile. Upravo u cilju što uspješnije ralizacije istog Vas pozivamo da nam se 15.03. pridružite u Hotelu BM International, u 18:00 sati. 

Učešćem na Okruglom stolu, dobit ćete priliku da se dodatno informišete o ciljevima projekta i osmomjesečnom, potpuno besplatnom programu, iza čije kreacije stoji naš tim. Na Okruglom stolu učesvovati će i naši eksperti, od kojih ćete imati priliku saznati i nešto više o važnosti sporta i zdrave prehrane za djecu predškolskog uzrasta. Tada također možete odlučiti da li želite postati dio spomenutog osmomjesečnog  programa,  kojim ćete omogućiti djeci vašeg vrtića da zakorače u zdraviji život od malih nogu. 

Vrtići koji budu dio programa će redovno biti promovisani sa oficijalni društvenih profila BRAVO organizacije, te će kao takvi, biti predstavljeni široj publici kao pozitivan primjer društva koji propagira zdrav život i zdrave navike. Djeca uključenih vrtića će dobiti mogućnost učešća na Olimpijadi ”Svi smo mi pobjednici”, čije održavanje je planirano u ljeto 2022.

Prijave za Okrugli sto su otvorene do 13.03., a iste možete izvršiti putem aplikacione forme ispod.

Choose language »
Skip to content