BRAVO BiH

Nakon pregleda 14 pristiglih aplikacija za projekat  ‘Together we can’ 21-30 March 2018 in Durrës, Albania.

Za učešće na projektu su selektovane sljedeće osobe:

  1. Dino Hasanbegović
  2. Azra Šahinović
  3. Minel Abaz
  4. Ilma Kamarić
  5. Jusuf Merkez

Rezultate možete vidjeti i na stranici Udruženja “Mladi Volonteri” http://www.mladivolonteri.org/rezultati-selekcije-ucesnika-za-projekat-u-albaniji/

Choose language »