BRAVO BiH

Selektovani učesnici za Trening kurs koji će se održati u Agrosu, Kipar su:

  1. Irfan Osmanovic
  2. Lamija Đino

Na listi čekanja su:

  1. Benjamin Avdic
  2. Andrea Zenunovic
  3. Emir Mujic
  4. Leila Lizde

Za jako kratko vrijeme prijava primili smo 15 aplikacija, a moguće je bilo izabrati samo njih 2.

Choose language »