BRAVO BiH

Ukoliko si mlada osoba iz Zenice, onda te pozivamo da nam se pridružiš na Erasmus+ radionici koja će se održati 18.11. Učešćem na ovoj radionici, naučit ćeš više o ljudskim pravima, različitim formama diskriminacije i efikasnim načinima promicanja jednakosti u svim aspektima našeg društva.

 

Nažalost, živimo u svijetu gdje je jednakost samo pojam, kako se mnogi ljudi na dnevnoj bazi sureću sa diskriminacijom i predrasudama. Cilj ovog događaja je edukovati mlade ljude o načinima na koje mogu doprinijeti marginaliziranim skupinama i time izgraditi jedno inkluzivnije, prihvatljivije društvo.

 

Radionica teži da edukuje mlade ljude na temu ljudskih prava i potakne interaktivne rasprave. Radionica će predstavljati jedan siguran prostor gdje će učesnici slobodno moći iznijeti vlastito mišljenje i podijeliti iskustva. Učešćem na radionici, naučit ćete više o položaju marginaliziranih skupina u Bosni i Hercegovini kao i načinima kojim možete pružiti potporu pri izgradnji vedrije budućnosti za sve. Event predstavlja odličnu priliku da proširite vaše vidike i naučite više o istinskim herojima našeg društva, koji kontinuirano rade na kreiranju jednakih prilika za sve.

Svi prisutni će dobiti certifikate o učešću.
 
Datum održavanja: 18.11.2023.

Mjesto održavanja: Centar za mlade Zenica
 
Vrijeme održavanja: 14:00-16:00

Prijave se mogu izvršiti do 16.11.2023.

Stoga, ovom prilikom te pozivamo da ispuniš prijavu i doprineseš stvaranju jednog inkluzivnijeg društva!

Prijaviti se možeš putem sljedećeg linka:

Projekat AHEAD:

Projekt AHEAD ima za cilj promovisati nediskriminaciju među mladima i borbu protiv rasizma, ksenofobije i drugih oblika netolerancije prema Romima i drugim etničkim manjinama (većinom migrantima) Projekt promiče inkluziju, toleranciju, međusobno razumijevanje i multikulturalnost, te se bori protiv diskriminacije Roma, etničkih manjina i migranata u Europi kroz inovativan pristup koji kombinira istraživanje, obuke (nacionalne i međunarodne) o suzbijanju diskriminacije i govora mržnje, okrugle stolove, seminare, razmjenu dobre prakse, susrete između različitih predstavnika, organizacija civilnog društva te masovnu kampanju širenja informacija.

 

Projekt ima za cilj doprinijeti jačanju kapaciteta mladih žrtava (dio manjina) i zaštiti mladih pripadnika manjina podržavajući ih u razvoju vlastitih kapaciteta i izgradnji novih mehanizama za javne konzultacije u zemljama partnera (primjenjivim diljem Europe) na temu nediskriminacije i borbe protiv svakog oblika govora mržnje prema etničkim manjinama, Romima i migrantima.

Who is BRAVO? Watch a video below and enjoy <3

On the video below you can hear very useful information for this mobility.

Choose language »
Skip to content