BRAVO BiH

O'VISOR SEMINAR - TUZLA, ZENICA, SARAJEVO

 

 

 

Donosimo nove i uzbudljive vijesti!  Zbog uspješne realizacije prethodnih aktivnosti naš tim planira i vrijedno radi na realizaciji čak tri nova O’visor seminara.

Pozivamo sve zainteresovane da nam se priključe u Tuzli, Zenici i Sarajevu te prošire svoje znanje i učešćem doprinesu  budućim projektnim aktivnostima.

Cilj „o’VISOR“ projekta je jačanje jedinstva Europske unije i podrške regionu Zapadnog Balkana na putu ka Europskoj uniji, takođe jačanje identiteta i savjesti EU i Zapadnog Balkana izgrađenog od  temelja do krova zasnovane na zajednici, društvu i načinima koji podržavaju zajednicu, počevši od uticaja i unapređenja volonterskih politika na transnacionalnom nivou, podržavajući solidarnost u vremenima krize i saradnje zemalja EU sa ZB.

 

Prilikom pripreme projekta posebnu pažnju smo posvetili uključivanju, uravnoteženoj integraciji i učešću građana, grupa u nepovoljnom položaju, grupa civilnog društva i ljudi sa manjim mogućnostima iz svih zemalja EU uključenih u projekat, pri čemu je naš glavni fokus bio na inkluziji i aktivnom učešću partnera iz sa Zapadnog Balkana koji su postali kandidati za ulazak u EU još 2006. godine.

O’VISOR SEMINAR- TUZLA

O’visor seminar u Tuzli će se održati 27.08. u prostorijama BiT centra Tuzla, u trajanju dva sata sa početkom u 12 časova.

Previous slide
Next slide

Kroz projekat su planirane višejezičke aktivnosti (zastupljeno 10 jezika) i multikulturalni karakter EU, s obzirom na historiju Zapadnog Balkana i kulturnu osjetljivost, kao i svijest o raznolikosti o sociokulturnim karakteristikama dotičnih lokalnih zajednica i potrebi za uključivanjem grupa i ljudi u nepovoljnom položaju, a posebno onih sa umanjenim mogućnostima.

 

BRAVO se također opredijelio da će osigurati rast kroz širenje svih aktivnosti i promociju projekta širom EU i ZB, ali u isto vrijeme dopirući do velikog broja ljudi, grupa i organizacija izvan zemalja partnerskog konzorcijuma. Također, koristit ćemo naše kapacitete i mreže za promociju naših ciljeva, aktivnosti i rezultata.

 

Fokus ovog projekta je na istraživanju i stvaranju novog modela lokalnog i transnacionalnog razvoja suštinske uloge volontera, ugroženih grupa i manjina sa fokusom na izbjeglice i migrante. Pokušavamo kreirati modele u kojima ljudi iz ugroženih grupa i manjina mogu biti korisni građani i koristeći naše modele imat će priliku da doprinosu svom društvu u svakodnevnom životu. Naše modele ćemo predstaviti civilnoj zaštiti, Crvenom križu/krstu i drugim organizacijama koje rade sa migrantima i na taj način im pomoći da uključe migrante i izbjeglice u aktivnosti u kampovima, u izgradnji skloništa za sebe, te da se međusobno podrže.

O’VISOR SEMINAR – ZENICA

O’visor seminar u Zenici će se održati 29.08. u prostorijama Centra za Mlade Zenica, u trajanju dva sata sa početkom u 18 časova.

Previous slide
Next slide

Također ćemo održati participativne radionice sa mladim i drugim nevladinim organizacijama koji korisete razne metode neformalnog obrazovanja i učenja. Radit ćemo na pitanjima aktivnog građanstva kako bismo podsticali europsko građanstvo i europske vrijednosti iz temelja stimulirajući volonterski rad kako bi se dodatno poboljšali uslovi za prekogranično volontiranje i jačanje saradnje i solidarnosti između zemalja Zapadnog Balkana i zemljama EU!

 

Kroz o’VISOR radit ćemo na rome da grupe budu međugeneracijske, međukulturalne i međusektorske kako bi se postigla intenzivna razmjena, transfer znanja i najboljih praksi širom EU i ZB, čak i nakon završetka projekta.

 

Mnogo je važnih elemenata u ovom projektu, ali jedan od najvažnijih će biti da su učesnici direktno uključeni u formulisanje prijedloga i preporuka EU politika, volontiranja u evropskim institucijama koje će biti predstavljene i prikazane tokom završnog događaja u Luksemburgu.

 

Primarni cilj projekta će biti ljudi koji su direktno uključeni u civilno društvo, koji direktno rade sa ugroženim grupama i donosiocima odluka, kao i vladine institucije, čak iako nisu formalno dio naših mreža.

O’VISOR SEMINAR – SARAJEVO

O’visor seminar u Sarajevu će se održati 31.08. u prostorijama BM hotela, u trajanju dva sata sa početkom u 18 časova.

Previous slide
Next slide

O’visor seminar će okupiti niz nevladinih organizacija koje aktivno djeluju u kriznim situacijama i kroz raznorazne aktivnosti doprinose nama i društvu u kojem živimo. Ovaj  seminar ne predstavlja samo odličnu priliku da proširite vaše znanje nego da i obogatite vaš CV jer će svi učesnici dobiti certifikat kao i potvrdu o učešću.

 

O’visor (Only What You Give is Yours) je Europe for Citizens projekat koji za cilj ima podići svijest o značaju aktivizma i volonterskog rada, naročito u kriznim situacijama među mladima, manjinama i građanima u nepovoljnom položaju.

 

Ovim putem vas potičemo  da se prijavite i postanete dio jedne posebne priče, kroz čije aktivnosti se nastoje prepoznati i promovisati pozitivni primjeri našeg društva. Prijavite se i budite dio jednog raznolikog projekta koji okuplja partnere iz čak 10 evropskih država.

LINK  ZA PRIJAVE 

Choose language »
Skip to content