BRAVO BiH

Faris Dizdar

BOS

Prije više od dvije godine prijavio sam se na Erasmus projekat ili Youth Exchange. Pored brojnih programa i aktivnosti izdvojio bih svoje prvo iskustvo kad su u pitanju Erasmus programi. Sasvim slučajno poslao sam aplikaciju za Youth Exchange. Ono što sam najmanje očekivao desilo se. Primljen sam kao učesnik na projektu u Turskoj, u Ankari. Tako je i počela moja Erasmus priča i moje prvo iskustvo u okviru Erasmus programa i aktivnosti. Bio je to projekat pod nazivom „Touch for your future“ (Youth Exchange) u Turskoj, u Ankari. Tokom projekta razgovarali smo o trenutnim problemima vezanim za izbjegličku krizu, sa posebnim akcentom na djecu bez roditelja. Pored aktivnosti tokom projekta, imao sam priliku da upoznam nove ljude iz raznih zemalja Evrope, a ujedno i jedan od načina da upoznam novu kulturu, zanimljivosti grada i njegove znamenitosti. To su prema mom mišljenju najbitnije stvari koje vas čine sretnima, ako se odlučite učestvovati u međunarodnim programima ponuđenim u okviru Erasmus programa. Moje iskustvo kad su u pitanju Erasmus programi obogatio sam dobijanjem Erasmus+ stipendije, odnosno mogućnost da studiram na Univerzitetu u Jyvaskyla-i, u Finskoj. Bila je to odlična prilika da se upoznam sa načinom studiranja u Finskoj i nezaboravno iskustvo boravka šest mjeseci van Bosne i Hercegovine. Teško je najbrojati sve prednosti koje nude Erasmus programi. Između ostalog, to su prije svega znanje, iskustvo, zabava, novi izazovi, poznanstva i prijateljstva. Jedna od stvari koje bih posebno izdvojio jesu prijatelji koje sam stekao tokom brojnih Erasmus programa. Trenutno imam prijatelje u više od 10 evropskih zemalja. Na kraju mogu reći da se radujem novim programima, novim aktivnostima i razmjenama mladih u nadi da ću obogatiti svoje znanje i iskustvo i steći nove vještine.

 

ENG

More than two years ago I have applied for an Erasmus Project or Youth Exchange. Among other things,  I would like to highlight my first experience with Erasmus programs. I quite accidentally sent the Youth Exchange application. I was accepted as a participant in a project in Turkey, in Ankara. That’s how my Erasmus story started and my first experience in Erasmus programs and activities. It was a project called “Touch for your future” (Youth Exchange). During the project, we discussed current problems related to the refugee crisis, with special emphasis on children without parents. In addition to the activities during the project, I had the opportunity to meet new people from various countries of Europe, and at the same time one way to get to know the new culture, the city’s attractions and its sights. In my opinion, these are the most important things that make you happy, if you choose to participate in the international programs offered under the Erasmus program. I have enriched my experience in Erasmus programs by obtaining the Erasmus + scholarship, or the opportunity to study at the University of Jyvaskyla, Finland. It was a great opportunity to get acquainted with the way I studied in Finland and the unforgettable experience of staying six months outside of Bosnia and Herzegovina. It’s hard to find out all the benefits offered by Erasmus programs. Among other things, these are above all knowledge, experience, entertainment, new challenges, acquaintances and friendships. One of the things that I would like to mention are the friends I acquired during the numerous Erasmus programs. Currently, I have friends in more than 10 European countries. In the end I can say that I am looking forward to new programs, new activities and youth exchanges in the hope of enriching my knowledge and experience and acquiring new skills.

 

Choose language »