BRAVO BiH

BRAVO organizacija kao kontakt tačka za Erasmus + program  u suradnji s Nacionalnim Erasmus + uredom u Bosni i Hercegovini je povodom Svjetskog dana volontera 05.12.2022. u Sarajevu organizovala Erasmus + info/workshop dan s ciljem edukacije predstavnika organizacija u BiH iz različitih oblasti djelovanja o prilikama unutar Erasmus + programa kao i ostalih programa Evropske Unije.

Događaju je prisustvovalo 40 predstavnika različitih organizacija širom Bosne i Hercegovine koji su ovom prilikom registrovali svoje organizacije na platformu Evropske Komisije putem koje mogu aplicirati na pozive za programe koje implementira EU.

 

Prisutnima se obratio Suad Muhibić, šef nacionalnog Erasmus + ureda u Bosni i Hercegovini, te im predstavio djelovanje ureda, njihove nadležnosti unutar Erasmus + programa te na koji način mogu doprinijeti organizacijama u BiH koje žele da se bave ovakvim i sličnim programima.

 

Ismail Šehić, direktor BRAVO organizacije je učesnicima prezentovao sve potrebne korake i dokumentaciju koja je nužna za registraciju organizacije na platformu Evropske Komisije. Nakon što su učesnici uspješno registrovali svoje organizacije, direktor Šehić se fokusirao na upoznavaje učesnika s osnovama prijave projekata putem navedene platforme, pisanja projektne aplikacije, izrade budžeta, pronalaska partnera i pravila/regulativa kojih se moraju pridržavati prilikom pisanja te implementacije projekta. Također su predstavljeni kriteriji za evaluaciju. Ovom sesijom o Erasmus + programu, prisutni su stekli vještine i dobili informacije koje će im biti osnov za prijave projekata sufinansirane od strane Evropske komisije.  

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU ERASMUS+

Erasmus+ je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, a obuhvaća razdoblje od 2021. do 2027. Obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport najvažnija su područja za osobni i profesionalni razvoj građana. Visokokvalitetno, uključivo obrazovanje i osposobljavanje te informalno i neformalno učenje na koncu mladima, ali i sudionicima svih dobi, pružaju kvalifikacije i vještine potrebne za konstruktivno sudjelovanje u demokratskom društvu, međukulturno razumijevanje i uspješan prelazak na tržište rada. Nakon velikog uspjeha u razdoblju od 2014. do 2020. uloženo je još više truda da program Erasmus+ pruži priliku većem broju sudionika i širem spektru organizacija, a u prvom je planu njegov kvalitativni učinak i doprinos uključivijem i povezanijem, zelenijem i digitalnijem društvu.

 

 

Europskim građanima treba više znanja, vještina i kompetencija za život u dinamičnom društvu koje se sve više okreće mobilnosti, multikulturalizmu i digitalizaciji. Boravak u drugoj zemlji radi studiranja, učenja i rada trebao bi postati standard, a svatko bi trebao dobiti priliku da uz materinski nauči i dva strana jezika. Ovaj je program bitan element za ostvarenje ciljeva europskog prostora obrazovanja, Akcijskog plana za digitalno obrazovanje za razdoblje 2021. – 2027., strategije Europske unije za mlade i plana rada Europske unije u području sporta (2021. – 2024.).

 

U pandemiji bolesti COVID-19 pokazalo se da je pristup obrazovanju važniji nego ikad za brz oporavak, a ujedno i za promicanje jednakih mogućnosti za sve. U tom procesu oporavka program Erasmus+ podiže svoju uključivu dimenziju na novu razinu te podupire mogućnosti za osobni, društveno-obrazovni i profesionalni razvoj ljudi u Europi i šire kako nitko ne bi bio zapostavljen.

 

Kako bi se povećao kvalitativan učinak njegovih aktivnosti i svima osigurale jednake mogućnosti, program će u većoj i boljoj mjeri obuhvaćati ljude različite dobi iz raznolikih kulturnih, društvenih i gospodarskih sredina. Vrlo je važno ovaj program približiti i onima koji imaju manje mogućnosti, uključujući osobe s invaliditetom i migrante te građane Europske unije koji žive u udaljenim područjima ili se suočavaju sa socioekonomskim poteškoćama. Na taj će način program poticati sudionike, osobito mlade, da se uključe u civilno društvo i nauče u njemu aktivno sudjelovati, upoznajući se sa zajedničkim vrijednostima Europske unije. U okviru programa i dalje će se jačati uloga mladih te će ih se poticati da sudjeluju u demokratskom životu, osobito putem pratećih aktivnosti povezanih s Europskom godinom mladih 2022.

 

 

Razvoj digitalnih vještina te kompetencija i vještina u područjima koja su usmjerena na budućnost, kao što su borba protiv klimatskih promjena, čista energija, umjetna inteligencija, robotika i analiza velike količine podataka, ključan je za budući održivi rast i koheziju u Europi. Program tome može znatno doprinijeti poticanjem inovacija i stjecanja potrebnog znanja, vještina i kompetencija u Europi. Poduzeća u EU-u trebaju iskoristiti talente i inovacije da postanu konkurentnija. To ulaganje u znanje, vještine i kompetencije bit će važno za pojedince, ustanove, organizacije i društvo u cjelini jer će pridonijeti održivom rastu, pravednosti, blagostanju i socijalnoj uključivosti u Europi i šire.

 

 

Program nastoji utjecati i na negativne trendove ograničenog sudjelovanja u demokratskom životu i općenito slabe upoznatosti s europskim pitanjima i njihovim utjecajem na živote svih europskih građana. Mnogi se nisu skloni aktivno angažirati u svojim zajednicama ni sudjelovati u političkom i društvenom životu Europske unije ili pritom nailaze na poteškoće. Jačanje europskog identiteta i sudjelovanja mladih u demokratskim procesima od presudne je važnosti za budućnost Europske unije. Tome mogu pridonijeti i aktivnosti neformalnog učenja, čiji je cilj jačanje vještina i kompetencija mladih te njihova aktivnog građanstva.

 

 

U skladu s prioritetom Europske unije da njezino gospodarstvo postane održivo projekti bi trebali biti prihvatljivi za okoliš i uključivati zelenu praksu u svim aspektima. Pri osmišljavanju projekata organizacije i sudionici trebaju voditi računa o okolišu, što će ih potaknuti da raspravljaju i uče o zaštiti okoliša i da razmišljaju o tome kako joj mogu doprinijeti te će im pomoći da osmisle alternativne, zelenije načine provedbe svojih aktivnosti.

Previous slide
Next slide

Podupiranje i olakšavanje transnacionalne i međunarodne suradnje među organizacijama u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta važno je da bi se ljudima omogućilo stjecanje više ključnih kompetencija, smanjilo rano napuštanje školovanja i lakše priznavale kompetencije stečene formalnim, informalnim i neformalnim učenjem. Time se pospješuje razmjena ideja, primjera dobre prakse i stručnog znanja te razvoj digitalnih sposobnosti, što pridonosi visokokvalitetnom obrazovanju i jača socijalnu koheziju. 

 

Program Erasmus+ jedna je od najvidljivijih uspješnih inicijativa Europske unije. Temelji se na više od 30 godina iskustva s europskim programima u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u Europi, ali i u međunarodnim partnerstvima.

Više o BRAVO-u saznajte na videu ispod

Choose language »
Skip to content