BRAVO BiH

BRAVO organizacija kao kontakt tačka za Erasmus + program je 19.01.2023. u Sarajevu organizovala drugi Erasmus + info dan s ciljem edukacije predstavnika organizacija u BiH iz različitih oblasti djelovanja o prilikama unutar Erasmus + programa kao i ostalih programa Evropske Unije te uspostavljanju međusobnog partnerstva između organizacija.

Događaju je prisustvovalo 50 predstavnika različitih organizacija širom Bosne i Hercegovine kojima je prezentovana procedura registracije organizacije na platformu Evropske Komisije.

 

Također ovo prilikom je predstavljen i BOOST projekat i dosadašnje aktivnosti i rezultati istog. “BOOST- Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents” je 24-mjesečno strateško partnerstvo, sufinancirano iz programa Erasmus+ Europske unije, s ciljem stvaranja novog obrazovanja i osobnog razvoja za mlade ljude u Europi kroz isporuku interaktivnih obrazovnih formata i metoda temeljenih na transverzalnom razvoj vještina.

Učesnicima je prezentovana online platforma putem koje mogu pristupiti trening kursu namijenjenom za razvoj transverzalnih vještina.

 

Ismail Šehić, direktor BRAVO organizacije je učesnicima prezentovao sve potrebne korake i dokumentaciju koja je neophodna za registraciju organizacije na platformu Evropske Komisije. Nakon što su učesnici uspješno registrovali svoje organizacije, direktor Šehić se fokusirao na upoznavaje učesnika s osnovama prijave projekata putem navedene platforme, pisanja projektne aplikacije, izrade budžeta, pronalaska partnera i pravila/regulativa kojih se moraju pridržavati prilikom pisanja te implementacije projekta. Također su predstavljeni kriteriji za evaluaciju. Ovom sesijom o Erasmus + programu, prisutni su stekli vještine i dobili informacije koje će im biti potrebne za prijave projekata sufinansirane od strane Evropske komisije. 

 

ŠTA JE TO ERASMUS+ PROGRAM?

Erasmus+ je program Evropske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mladinske i sportne aktivnosti koji je lansiran 2014. godine. Cilj ovog programa je podrška razmjeni znanja i iskustva između zemalja članica Evropske unije, kao i podrška razvoju kompetencija i kvaliteta u obrazovanju, osposobljavanju, mladinskom radu i sportu. Program se odnosi na sve nivoe obrazovanja, od predškolske do postdiplomske, i omogućava mobilnost studenata, nastavnika, stručnjaka i mladih.

 

Erasmus+ program podržava različite vrste mobilnosti, uključujući studijske boravke, praktična iskustva, volontiranje, edukacije i projekte saradnje. Program također podržava projekte koji se fokusiraju na reformu obrazovnog sistema i unapređenje kvaliteta obrazovanja.

 

Od početka programa, Erasmus+ je podržao više od 9 miliona mobilnosti studenata, nastavnika i stručnjaka, kao i više od 200.000 projekata saradnje. Program je također podržao razvoj kompetencija i kvaliteta u obrazovanju, osposobljavanju, mladinskom radu i sportu u mnogim zemljama partnerima.

 

U izradi politika za obrazovanje i osposobljavanje, program Erasmus+ također podržava zemlje partnerice u procesu reforme sistema i poboljšanja kvaliteta obrazovanja. Cilj je unaprijediti kompetencije i kvalitetu obrazovanja i osposobljavanja i time doprinijeti razvoju zemalja partnerica, te povećati njihove šanse za integraciju u EU.

 

Ukupan budžet za program Erasmus+ je bio 14,7 milijardi € za period 2014-2020, dok je za period od 2021 – 2027 godine povećan gotovo za duplo, i on iznosi 26,6 milijardi €.

 

Šta su to CAPACITY BUILDING YOUTH i SPORT projekti?

Capacity Building projekti u okviru Erasmus+ programa su projekti koji se fokusiraju na jačanje kapaciteta institucija i organizacija u zemljama partnerima. Postoje dvije vrste Capacity Building projekata u okviru Erasmus+ programa, a to su Capacity Building Youth projekti i Capacity Building Sport projekti.

Capacity Building Youth projekti se fokusiraju na jačanje kapaciteta organizacija i institucija koje se bave mladinskim radom u zemljama partnerima. Ovi projekti mogu podržavati različite oblasti, kao što su: unapređenje kvaliteta i efikasnosti mladinskih organizacija, podrška razvoju i implementaciji mladinskih politika, podrška razvoju kompetencija mladih i drugi.

Capacity Building Sport projekti su projekti koji se fokusiraju na jačanje kapaciteta institucija i organizacija u zemljama partnerima koje se bave sportom. Ovi projekti mogu podržavati različite oblasti, kao što su: unapređenje kvaliteta i efikasnosti sportskih organizacija, podrška razvoju i implementaciji sportskih politika, podrška razvoju kompetencija sportista i drugi.

Cilj ovih projekata je da se institucije i organizacije u zemljama partnerima unaprijede i da se poboljša njihova sposobnost da podrže različite aktivnosti koje su važne za razvoj njihove zemlje.

 

Who is BRAVO? Watch a video below and enjoy <3

On the video below you can hear very useful information for this mobility.

Choose language »
Skip to content