BRAVO BiH

Sarajevo, jedan od najbogatijih gradova kulture i historije na Balkanu, slavi svoj Dan grada 6. aprila. Ova posebna prigoda označava ne samo proslavu bogate baštine i raznolikosti grada već i priliku za promišljanje o budućnosti i razvoju zajednice. U sklopu ovogodišnje proslave, stavljamo poseban fokus na ulogu nevladinih organizacija poput BRAVO koje aktivno doprinose pozitivnim promjenama u Sarajevu.

 

Prijestupnog dana 1996. godine proglašena je završenom opsada Sarajeva, te započinje obnova oslikana optimizmom. Obnova Sarajeva nije počela s timom inženjera i planera, već je počela radom i samoinicijativom hrabrih građana. Usprkos nestašicama i opasnostima, ljudi su se okupljali i zajednički radili na obnovi svog grada. Svaki očišćeni kamen, svaka popravljena ulica bila je testament njihovoj volji da iz pepela izgrade bolje sutra. Obnovljeni Stari grad sa svojim džamijama i crkvama predstavlja simbol suživota, a moderne zgrade i poslovni centri govore o ekonomskom preporodu.

Bogata kulturna scena i topli domaćini čine ga omiljenom turističkom destinacijom. Sarajevo je danas regionalni centar koji kako privlači, tako i stvara ambiciozne ljude, koji svojim naporima, idejama, aktivizmom i svježom perspektivom kreiraju sigurniju budućnost. U tom pogledu, ključnu ulogu igraju upravo mladi ljudi koji putem napretka ne hodaju sami, dok Sarajevo obilježava svoj posebni dan. BRAVO služi kao jedan od simbola neporecivog progresa kroz promovisanje tolerancije, demokratije, diverziteta, volonterstva i otvorenosti.

 

NVO BRAVO, osnovana s ciljem unapređenja prava djece i mladih, postala je ključni igrač u borbi protiv svih oblika nasilja i diskriminacije. Naš rad usmjeren je na podizanje svijesti o važnosti zaštite djece, pružanje podrške žrtvama, te promicanje inkluzivnog društva u kojem svaki pojedinac ima pravo na sretno i sigurno djetinjstvo kao i zdrav suživot.

 

BRAVO organizira niz događaja i aktivnosti tokom cijele godine koji su usmjereni na osnaživanje zajednice. To uključuje radionice o prevenciji nasilja među mladima, edukaciju o sigurnom korištenju interneta i društvenih mreža, te promicanje međuetničkog dijaloga i razumijevanja.

 

Ovogodišnja proslava Dana grada Sarajeva pruža priliku da se istakne ne samo bogata kulturna baština grada već i uloga organizacija poput BRAVO u stvaranju bolje budućnosti za sve građane. Naš predan rad i angažman pokazuju kako zajedničkim naporima možemo graditi inkluzivnije i sigurnije društvo u kojem svako ima priliku ostvariti svoje potencijale.

 

Dok Sarajevo obilježava svoj Dan, neka vam NVO BRAVO bude podsjetnik na važnost solidarnosti, saradnje i brige o najranjivijim članovima naše zajednice. Ujedinjeni, možemo graditi bolju budućnost za sve nas. Sretan 06. april, Dan grada Sarajeva.

Who is BRAVO? Watch a video below and enjoy <3

On the video below you can hear very useful information for this mobility.

Choose language »
Skip to content