BRAVO BiH

U cilju ostvarivanja što boljih rezultata našeg projekta, veliki akcenat je stavljen na istraživanje područija sporta za djecu. Konkretno, u kojim dječijim grupama postoji diskriminacija i manjak inkluzivnosti. Sve podatke prikupljene iz Bosne i Herzegovine, Srbije, Crne Gore I Bugarske (naših partnerskih država) bit će uvršten u naučni rad. Naše istraživanje se zasniva na anketama koje će da popunajvaju treneri, nastavnici, članovi sportskih klubova u kojima su uključena djeca i ostalo osoblje uključeno u rad sa djecom kroz sport, a koji dolaze iz predhodno pomenutih zemalja. Upitnik služi da se prepoznaju prepreke za djecu (od 4 do 14 godina) da učestvuju u fizičkoj aktivnosti, kao i donijet izaključke o grupama koje doživljavaju pitanja inkluzivnosti. Molimo vas da vašim doprinosom pomognete ovom istraživanju tako što ćete popuniti kratku anketu. Vaši odgovori značajno doprinose našem radu, planu naših aktivnosti i našem naučnom radu, uz pomoć vaših odgovora BRAVO BiH planira strategiju za izvršavanje predhodno pomenutih aktivnosti u cilju ostvarivanja sve većeg uticaja na djecu iz Bosne i Hercegovine, kao I na djecu iz regiona.

Državni upitnik o barijerama i preprekama za učešće djece u različitim fizičkim aktivnostima

Promoviranje sporta i naglašavanje njegovog značaja u svakodnevnom životu promoviše društvenu uključenost i dobrobit za sve uzraste, spol i porijeklo. Projekt koristi sport za edukaciju djece i omladine te usađivanje dobrih vrijednosti i obuku sportskim radnicima i trenerima.

Izgradnja osnovnih grupa, razmjena najboljih praksi iz drugih zemalja, promoviranje socijalne inkluzije kroz sport (fokus na djecu sa smetnjama u razvoju i one koji se suočavaju sa nedostatkom) i podsticanje pozitivnih vrijednosti poput timskog duha su glavni ciljevi. Omladinski i sportski profesionalci će profitirati od transfera stručnog znanja.

Projekat će održavati radionice, događaje i programe koji koriste sport za neformalno obrazovanje i zagovarati promjene javne politike i zakona. Projekt će biti usmjeren na različite populacije kako bi se pozabavio često zanemaren značaj fizičke aktivnosti u politikama javnog zdravlja.

Globalna strategija o ishrani, fizičkom vježbanju i zdravlju naglašava važnost školskih politika i programa koji promovišu zdrave navike i fizičku vježbu za djecu, mlade i zajednicu.

Sport poboljšava motoričke sposobnosti, samopouzdanje i otpornost kod djece s invaliditetom i posebnim potrebama. Fizičko vaspitanje i školski sport podstiču fizičku vežbu i aktivan stil života, poboljšavajući javno zdravlje. Sport može izbjeći bolesti, poboljšati mentalno i kognitivno zdravlje i uključiti starije osobe.

Ovaj projekat će koristiti netradicionalne obrazovne metode za kreiranje zanimljivih aktivnosti i događaja koji uče sve ljude o inkluziji, rodnoj ravnopravnosti i zdravim navikama kroz sport. Ova metoda pokazuje da sport može biti inkluzivan, inovativan i kreativan za različite učenike i prijatelje.

More about BRAVO you can see in our video below:

Choose language »
Skip to content