BRAVO BiH

BRAVO u suradnji sa UG Može bolje, organizuje Erasmus+ Boot Camp, koji će se fokusirati na prilike koje Erasmus+ pogram nudi. Predavač će biti Ismail Šehić koji će edukovati mlade ljude o načinima na koji se mogu uključiti u Erasmus+ programe i postati aktivne mlade osobe u lokalnoj zajednici.  Erasmus+ Boot Camp je namijenjen mladima iz Kalesije i okolice,  koji žele proširiti zanje, izaći na internacionalno tržište i kroz zajedničko druženje pokazati kreativnost i potencijal.

 

Ovaj četverodnevni Erasmus+ Boot Camp će se održati u prostorijama prostorijama UG MOŽE BOLJE u Kalesiji u periodu od 14.12. do 17.12.2023. godine. Učesnici će naknadno dobiti informacije o satnici.

 

Erasmus+ Boot Camp će kroz četiri dana edukacije približiti učesnicima Erasmus+ program, način registrovanja, povezivanje i koordinaciju sa drugim organizacijama iz Europe, pripremanje Erasmus+ projekata, kao i samo apliciranje na evropske projekte.

Boot Camp će se odvijati kroz četiri radna modula.

 

 • Prvi dan će učesnici moći naučiti više o Erasmus+ programu, novostima i prilikama koje program nudi.
 • Drugi dan će učesnici naučiti više o registraciji organizacija, pripremi dokumentacije za aktivno učestvovanje na Erasmus+ i drugim evropskim programima.
 • Treći dan će učesnici naučiti više o pripremanju projekata, povezivanju sa drugim organizacijama i koordinaciji sa partnerima.
 • Četvrti dan će učesnici privesti kraju projektne prijedloge, pripremiti budžete i dobiti priliku apliciranja projekata!

Erasmus+ Boot Camp će se sastojati od tri glavna dijela:

 1. Tematskog dijela s predstavljanjem rezultata provedbe programa Erasmus+, prioriteta, strategija i/ili istraživanja unutar pojedinog područja
 2. Kvalitativnog dijela s primjerima projekata u provedbi koji se ističu po svojim kvalitativnim obilježjima
 3. Praktičnog dijela s radionicama za izradu projektnih prijava.

Kroz ova 3 modula želimo pripremiti mlade za međunarodnu scenu i strano tržište, dizajniranje i apliciranje na projekte Europske komisije, u sklopu Erasmus+ programa, kao i na druge europske grantove. Shodno tome, kroz edukaciju mladi će naučiti više o:

 • O programima Agencije za mobilnost i programe EU
 • O programu ERASMUS+
 • Primjerima i dobrim praksama Erasmus+ projekata
 • IT platformama (eTwinning, European Platform for Adult Learning – EPALE, European Youth Portal)
 • Registraciji putem online alata Europske komisije pod nazivom URF (Unique Registration Facility) – dodjela jedinstvenog PIC broja (Participant Identification Code)
 • Kreiranju PIF-a (Partner Identification Form)
 • ERASMUS+ Ključna aktivnost K1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince (K1 aktivnosti)
 • ERASMUS+ Ključna aktivnost K2 – Strateška partnerstva, izgradnje kapaciteta mladih
 • Pripremanju projekata kroz prijavne obrasce

Ovom prilikom te potičemo da pošalješ prijavu i naučiš više o Erasmus+ programu te napraviš prve korake ka internacionalnom tržištu. Ovo je savršena prilika da preuzmeš inicijativu i napraviš promjenu u svojoj zajednici!

KAKO SE PRIJAVITI?

Kako bi uzeo/la učešće na Erasmus+ Boot Campu, potrebno je da pošalješ prijavu na e-mail info@mozebolje.ba ili putem Viber/WhatsApp poruke na brojeve:

– 061 557 214 (Sanel Hodžić)

– 061 406 097 (Miralem Huremović)

Prijava treba sadržavati sljedeće informacije:

 1. Ime i prezime
 2. Adresa stanovanja
 3. Broj telefona i e-mail
 4. Motivaciono pismo

 

Rok za podnošenje prijave: 13.12.2023. (do 14:00 sati)

More about BRAVO you can see on our video below: 

Choose language »
Skip to content