BRAVO BiH

Dragi mladi,

 

Imamo zadovoljstvo pozvati vas na Erasmus+ radionicu “AHEAD”, koja će se održati u gradu Vitezu. Ova radionica predstavlja izuzetnu priliku za mlade ljude iz Bosne i Hercegovine da se aktivno uključe u promicanje ljudskih prava, suoče s različitim oblicima diskriminacije te doprinesu stvaranju društva koje teži jednakosti.

 

Svjesni smo da nažalost, živimo u svijetu u kojemu je jednakost shvaćena samo kao pojam, te smo svakodnevno izloženi nekoj vrsti diskriminacije. Upravo cilj ovog događaja je da edukuje i uputi mlade o načinima na koje mogu pomoći rješavanju ovog problema i stvaranju boljeg i jednakog društva.

Shodno problemu diskriminacije nad marginaliziranim skupinama u Bosni i Hercegovini, radionica teži da edukuje mlade ljude na temu ljudskih prava i potakne interaktivne rasprave. Radionica će predstavljati jedan siguran prostor gdje će učesnici slobodno moći iznijeti vlastito mišljenje i podijeliti iskustva. Učešćem na radionici, naučit ćete više o položaju marginaliziranih skupina u Bosni i Hercegovini kao i načinima kojim možete pružiti potporu pri izgradnji vedrije budućnosti za sve. Event predstavlja odličnu priliku da proširite vaše vidike i naučite više o istinskim herojima našeg društva, koji kontinuirano rade na kreiranju jednakih prilika za sve.

Svim učesnicima će biti dodijeljeni certifikati za učešće na ovom eventu!

Datum održavanja: 27.01.2024.

Mjesto održavanja: Općina Vitez

Vrijeme održavanja: 13:00-15:00

O AHEAD projektu:

Projekt AHEAD ima za cilj promovisati nediskriminaciju među mladima i borbu protiv rasizma, ksenofobije i drugih oblika netolerancije prema Romima i drugim etničkim manjinama (većinom migrantima) Projekt promiče inkluziju, toleranciju, međusobno razumijevanje i multikulturalnost, te se bori protiv diskriminacije Roma, etničkih manjina i migranata u Europi kroz inovativan pristup koji kombinira istraživanje, obuke (nacionalne i međunarodne) o suzbijanju diskriminacije i govora mržnje, okrugle stolove, seminare, razmjenu dobre prakse, susrete između različitih predstavnika, organizacija civilnog društva te masovnu kampanju širenja informacija.

 

Projekt ima za cilj doprinijeti jačanju kapaciteta mladih žrtava (dio manjina) i zaštiti mladih pripadnika manjina podržavajući ih u razvoju vlastitih kapaciteta i izgradnji novih mehanizama za javne konzultacije u zemljama partnera (primjenjivim diljem Europe) na temu nediskriminacije i borbe protiv svakog oblika govora mržnje prema etničkim manjinama, Romima i migrantima.

Choose language »
Skip to content