BRAVO BiH

U sklopu Erasmus+ projekta ‘’AHEAD’’, BRAVO je odlučio organizovati još jedan u nizu događaja sa ciljem edukovanja mladih o problemima i položaju marginaliziranih skupina u Bosni i Hercegovini. Svjesni smo činjenice da šire narodne mase nisu u dovoljnoj mjeri informisani o izazovima marginaliziranih skupina, kako nemaju adekvatan prostor da podijele svoja iskustva. Upravo priče marginaliziranih skupina su priče o netoleranciji, diskriminaciji, koje nažalost, ne bivaju plasirane u širu javnost.

 

Ukoliko si mlada osoba iz Zenice i želiš čuti inspirativne priče predstavnika organizacija civilnog sektora koje direktno rade sa marginaliziranim skupinama, onda te pozivamo da nam se pridružiš na AHEAD događaju, koji će se održati na datum 17.02. sa početkom u 13:00 časova.

 

Cilj AHEAD događaja je dati prostor inspirativnim govornicima,

koji će svojim pričama motivisati mlade ljude i potaknuti ih na aktivnu borbu protiv diskriminacije, netolerancije i govora mržnje prema marginaliziranim skupinama.

 

Dužnost nas svih kao odgovornih građana je da kroz aktivni angažman doprinesemo izgradnji jednog inkluzivnijeg društva, koje će njegovati istinske vrijednosti. Promjena počinje od nas samih, a upravo AHEAD događaj predstavlja odličnu priliku da se uključiš u lokalnu zajednicu i podržiš jednu pozitivnu priču.

 

Ovom prilikom te pozivamo da ispuniš prijavu i podržiš inspirativne govornike, istinske heroje našeg društva, koji kontinuirano rade na kreiranju promjena!

 

Svi prisutni će dobiti certifikate o učešću.

 

Datum održavanja: 17.02.2024.


Mjesto održavanja: Centar za mlade Zenica

 

Vrijeme održavanja: 13:00 – 14:30

 

Prijave se mogu izvršiti do 15.02.2024.

 

Prijaviti se možeš putem sljedećeg linka:

Projekat AHEAD:

 

Projekt AHEAD ima za cilj promovisati nediskriminaciju među mladima i borbu protiv rasizma, ksenofobije i drugih oblika netolerancije prema Romima i drugim etničkim manjinama (većinom migrantima) Projekt promiče inkluziju, toleranciju, međusobno razumijevanje i multikulturalnost, te se bori protiv diskriminacije Roma, etničkih manjina i migranata u Europi kroz inovativan pristup koji kombinira istraživanje, obuke (nacionalne i međunarodne) o suzbijanju diskriminacije i govora mržnje, okrugle stolove, seminare, razmjenu dobre prakse, susrete između različitih predstavnika, organizacija civilnog društva te masovnu kampanju širenja informacija.

 

Projekt ima za cilj doprinijeti jačanju kapaciteta mladih žrtava (dio manjina) i zaštiti mladih pripadnika manjina podržavajući ih u razvoju vlastitih kapaciteta i izgradnji novih mehanizama za javne konzultacije u zemljama partnera (primjenjivim diljem Europe) na temu nediskriminacije i borbe protiv svakog oblika govora mržnje prema etničkim manjinama, Romima i migrantima.

More about BRAVO you can see on our video below: 
Choose language »
Skip to content