BRAVO BiH

ADNA AVDIHODZIC, Sarajevo

U oktobru 2016. godine vidjela sam otvoren poziv za projekat u sklopu Erasmus+. Iskreno, bila sam skeptična ali projekat se održavao u Beogradu gdje imam prijatelje pa sam odlučila da se prijavim kako bih vidjela te prijatelje. Nisam znala šta da očekujem na projektu ali sam čula pozitivna iskustva mojih prijatelja koji su već učestvovali na tim projektima. Ipak, ono što sam doživjela se nije moglo porediti ni sa jednim iskustvom koje sam čula. Kada bi me neko pitao koji je najbolji dio projekta, nisam sigurna šta bih rekla. Da li je to bilo društvo, prilika da naučim nešto novo, šansa da vidim novi grad ili nešto sasvim drugo? Vjerovatno sve. Upoznala sam divne ljude iz različitih država i drago mi je što sam sa većinom ostala u kontaktu čak i nakon pola godine.Naučila sam više o državama iz kojih ti ljudi dolaze, o njihovoj kulturi ali i najobičnijim stvarima kao na primjer koju muziku slušaju, šta vole da rade u slobodno vrijeme, o čemu sanjaju i kakvi ljudi žele biti u budućnosti. Da li sam spomenula da sam počela da brinem više o ekologiji nakon tog projekta? Na tome mogu zahvaliti divnim trenerima koji, iako je projekat gotov, tu su za sve što mi treba i daju mi preporuke za nove projekte na koje mogu ići. Naučila sam mnogo o Erasmus+, EVS i ostalim stvarima koji mi mogu pomoći u budućnosti. Uz Erasmus+ dobila sam šansu da putujem, da upoznam svijet i to je nešto najbolje što sam mogla dobiti.

 

[ENG]

In October 2016. I saw an open call for the project which was the part of Erasmus+. To be completely honest, I was sceptical but the project was in Belgrade and I have some friends there so I decided to apply so I could see those friends. I didn’t know what to expect on the project but I heard a lot of positive experiences from my friends who had already taken part in that kind of projects. Still, what I experienced couldn’t compare to any experience I heard about. If someone asks me which part of the project was the best, I’m not sure what I would tell. Was it company, chance to learn something new, chance to see the new city or something else? Probably everything. I met great people from different countries and I’m glad to say that we talk even after half of the year. I learned a lot about different countries, about their cultures, but even about such an ordinary things; what those people do in their free time, about their dreams and what kind of people they want to be in the future. Did I mention that I started to care a lot about ecology after that project? I should thank for that to out great trainers who, even after the project, are there for whatever I need and who give me recommendations for the new projects where I can participate. I learned a lot about Erasmus+, EVS and other things that can help me in the future. With Erasmus+ I got a chance to travel, to meet the world and that is the greatest thing I had a chance to get.

 

Choose language »