#MAKETHEWORLDWONDER
Welcome to the professional organization guided by key principles: tolerance, democracy, diversity, voluntariness and openness

"The only difference between good and a great organization are boundaries and open mind."

Choose BRAVO - Work with great organization.

#MAKETHEWORLD WONDER
#BRAVOBIH
#BRAVO
Contact us
DESIGNING &
WRITING PROJECTS
We are providing trainings for project management, but also designing and writing projects for other organizations and institutions with high results proven records.

#MAKETHEWORLD WONDER
#BRAVOBIH
#BRAVO
Apply Now
STARTUP SUPPORT PROGRAMS
BRAVO is using tools and knowledge that gets you from thinking about a new business idea, the problem you are solving, the business model and all the important aspects to make it a success. We are also offering support to SMSs.

#MAKETHEWORLD WONDER
#BRAVOBIH
#BRAVO
Get in Touch
EDUCATION THROUGH SPORT
BRAVO with partners is providing trainings and education about ETS tools and activities but also help and support in preparation and implementation of sports projects.

#MAKETHEWORLD WONDER
#BRAVOBIH
#BRAVO
Get support
CONSULTING
We will guide you through a simple step-by-step process that builds on and integrates best practices and tools from entrepreneurial pioneers and will also give you advice and support your way to success.

#MAKETHEWORLD WONDER
#BRAVOBIH
#BRAVO
APPLY NOW
NETWORKING
BRAVO with a network of over 200 partner organizations and companies is offering possibilities for extending your field of work on the international market, helping you to find associates in other countries in the world.

#MAKETHEWORLD WONDER
#BRAVOBIH
#BRAVO
Click Here
Previous
Next

“BRAVO” English language courses (A, B, Conversational, Business)

Poziv je napisan na dva jezika (bosanski i engleski). Molimo vas da u nastavku pročitate poziv na jeziku koji vam odgovara.

The call is written in two languages (Bosnian and English). Please check the language call below in a language that you prefer.

Dragi budući učenici i učenice,

Prije svega, jako mi je drago sto vam se obraćam kao jos jedan član BRAVO Language courses tima!

English language instructor – Munir Mehić


Misleci na vas, a i svjesni zahtjeva modernog doba, BRAVO je odlučio da počne i sa kursom engleskog jezika!

Svi već jako dobro znamo da engleski jezik nije samo jedan od zvanicnih jezika Evropske Unije, niti je samo jedan važan jezik vezan za jedno geografsko područje. U savremenom dobu engleski jezik je neophodan kako u svakodnevnom životu, tako i na poslovnom planu. Radi se, dakle, o svjetskom jeziku kroz koji se povezuje cijeli svijet. Stoga, poznavanje engleskog jezika vise nije akademski luksuz već stalna potreba u svim životnim segmentima.

Budući da je naša misao vodilja to da znanje ne treba da bude luksuz već da treba biti dostupno svima, BRAVO vam od sada nudi i kurseve engleskog jezika. I sam sam uvijek nalazio korisnu upotrebu za engleski jezik. Kao i mnogi, učio sam ga od malih nogu, pored toga nastojeći da se usavršavam, završio sam dodatne kurseve i edukacije, a poslije sam imao priliku i da podučavam druge. Također, do sada su mi se otvarale poslovne mogućnosti kao sto su rad sa turistima te prevođenje za razne institucije i organizacije. Svi vi, koji se odlučite na ovaj korak, bez obzira na vaš trenutni nivo poznavanja engleskog jezika, uz moju pomoć te uz vas trud i rad ćete bez problema usavršiti vaše znanje.

BRAVO vam nudi da unaprijedite svoje poznavanje engleskog jezika iz one oblasti koju smatrate najkorisnijom za vas. Prema tome, na ovaj kurs se možete prijaviti bilo da vam engleski jezik neophodan na vašem radnom mjestu, u školi ili na fakulteti koji pohađajte ili čak ukoliko učite engleski iz hobija ili zabave.

Kurs je otvoren svima koji ga vide kao šansu za učenje ili uzbudljiv izazov. Naši kursevi će biti orijentirani u skladu sa vasim vremenom i obavezama. Ja kao instruktor ću se truditi da se prilagodim vašoj dinamici, idejama i sugestijama.

Pridružite nam se na našim kursevima i otkrijte što smo sve još pripremili za vas. I ne zaboravite: “sve ovisi o vama i vašoj odlučnosti”! Ovdje smo da vam budemo podrška i pomoć.

Ako ste zainteresirani za učenje engleskog jezika popunite ovu Google formu, prijavite se i naučite nešto novo.

Da biste učestvovali na kursu, morate imati Zoom račun. Na časove će biti primljeni samo one koji su na listama za taj čas. Zbog toga vam toplo preporučujem da se registrujete ili da budete sigurni da ste prijavljeni na Zoom sa svojim punim imenom i prezimenom. Registracija je potpuno besplatna.

Imaćemo i Facebook grupu na kojoj će instruktor i BRAVO tim objavljivati dodatne materijale i sve najave. Dobit ćete link grupe na svoju e-mail adresu nakon selekcije.

Kursevi će se održavati za nivoe:

 • A1 A2 – trajat će 2 mjeseca;
 • B1 i B2 –  trajat će 3 mjeseca.
 • Konverzacijski kurs engleskog jezika – za sve one koji već imaju predznanje engleskog jezika, te bi voljeli da uspješnije komuniciraju;
 • Poslovni engleski jezik – za sve one kojima je potreban engleski jezik u poslvne svrhe, za poslove gdje su potrebne stručne riječi i slično.

Nakon svakog modula, dobićete mogućnost da se testirate kako biste dobili CERTIFIKAT O POZNAVANJU STRUČNOSTI. Za one koji ne planiraju raditi test, dobit će samo certifikat o pohađanju kursa.

Trenutno su svi certifikati će biti u digitalnom formatu i biće vam poslani na vašu e-mail adresu. Ako odlučite da napustite kurs nakon mjesec dana pohađanja, to možete učiniti, ali u tom slučaju ne možemo vam dati bilo kakvu potvrdu, kao ni certifikat.

Neke praktične informacije o našem kursu engleskog jezika:

Cijene kurseva:

GRUPNI ČASOVI (A i B)30 KM (15€) po osobi – mjesečno
INDIVIDUALNI ČASOVI (A i B)20 KM (10€) po času
OBA (A i B)20 KM (10€) + minimalno 2 individualna časa 40 KM (20€) – Ukupno, minimalno 60 KM (30€)
KONVERZACIJSKI ENGLESKI JEZIK100 KM (50€) po osobi – mjesečno
POSLOVNI ENGLESKI JEZIK100 KM(50€) po osobi – mjesečno

Ako niste u mogućnosti platiti nijednu od opcija, BRAVO vam nudi mogućnost besplatnog sudjelovanja na časovima. Za slušanje besplatnih časova morat ćete poslati motivacijsko pismo i objasniti nam svoju situaciju kao što je spomenuto u aplikaciji.

Za upis na kurs engleskog jezika morat ćete slijediti ove jednostavne korake:

Ispuniti Google obrazac do: 05.07.2020. ( produžen rok do 10.07.)

Selekcija polaznika: 06.07.2020. (od 06.07. do 10.07. svakodnevno)

Nakon selekcije, uplatiti kotizaciju za kurs engleskog jezika: 06.07 – 11.07.2020. (za one koji se prijave naknadno, nakon prijave odmah izvršiti uplatu)

Nakon uplate, poslati sliku ili scan uplatnice na jedan od sljedećih e-mailova: [email protected] ili [email protected];

Početak kursa: 13.07.2020

Kad primimo vašu uplatu, poslat ćemo vam potvrdni mail s daljnjim informacijama o kursu.

ROK ZA PRIJAVE: 10.07.2020.

POČETAK KURSA: 13.07.2020.

ENGLISH VERSION

Dear future students,
First of all, I am very glad to address you as a member of the BRAVO Language courses team! Thinking of you, and aware of the demands of the modern age, BRAVO has decided to start with an English language course!
We already know very well that English is not just one of the official languages of the European Union, nor is it just one important language related to one geographical area, English is a necessity both in private and business communication. It is, therefore, a world language through which the whole world is connected. Consequently, knowledge of the English language is no longer an academic luxury but a constant need in all segments of life.

Since our motto is that knowledge should not be a luxury, but available to everyone, BRAVO now offers you English language courses. I have always found a use for my English language, learning it from an early age, finishing courses, and later teaching others myself. Also, English language helped me job-wise, especially working in tourism and translating for
various institutions and organizations. All of you who decide to take this step, regardless of your current level of English, with my help and with your effort, will easily improve your knowledge. 

BRAVO is giving you the opportunity to improve your knowledge of English in the area that you consider most useful for you. Therefore, you can apply for this course whether you need the English language at your workplace, at the school or college you attend, or even if you are learning English for the fun of it. 

Language courses are open to everyone, anyone who’s curious about discovering new languages, new cultures, or simply to those who want to add a new and exciting challenge to their everyday life. Our courses will be student-oriented. I, as a teacher, will follow your dynamics of learning and students are always welcome to give us their suggestions, express their ideas and expectations.
Join us on our courses and discover what else we have prepared for you. And don’t forget: Everything depends on you and your determination. We are here to guide your way.


If you are interested in learning English, fill out this Google form, sign up, and learn something new.
In order to participate in courses, you need to have a Zoom account. I will admit to the classes only those who are on my list for that class. Therefore, I strongly recommend you to register yourself or to make sure that you are registered on Zoom with your full name and surname. Registration is totally free.
We will also have a Facebook group where I will be posting additional materials and all the announcements. You will get the link of the group on your e-mail address after selection. 

Courses will commence for levels:

– A1 and A2 – will last for 2 months;
– B1 and B2 – will last for 3 months.
– Conversational English course – for all those who already have prior knowledge of English, and would like to communicate fluently.
– Business English – for all those who need English for business purposes, for jobs where professional terminology is required.

After every module, you will be given the possibility to do a test in order to receive a certificate of proficiency. For those who do not plan on getting a test, you will receive the certificate of attendance. All certificates are, for the moment, in digital format and will be sent to you on your e-mail address. If you decide to leave courses after one month of attendance,
you can do that, but in that case, we cannot grant you any kind of certificate.

If you are not able to pay for any of the options, BRAVO offers you the possibility to participate in courses for free. To win free courses you will have to upload a motivational letter and to explain to us your situation as it’s mentioned in the application form.

In order to enroll in our course you will have to follow these two simple steps:

Fill out the Google form by: 05.07.2020. (new deadline 10.07.)

Selection of participants: 06.07.2020.

After the selection, pay the registration fee for the English language course: 06.07 – 11.07.2020.

After payment, send a picture or scan of the payment to one of the following e-mails:
[email protected] or [email protected];

Course start: 13.07.2020


When we receive your payment, we will send you a confirmation email with further course information.

APPLICATION DEADLINE: 10.07.2020.

COURSE START: 13.07.2020.

OPEN CALL for 5 PARTICIPANTS for TRAINING COURSE “SUBMIT!” in POLAND

BRAVO with partners announce a call for 5 participants for a TRAINING COURSE in Budy Głogowskie, POLAND from 22.09 – 30.09.2020. for citizens of Bosnia and Herzegovina and those living in this country.

 • Name of the project: “Social and Urban Business May be a Treasure! – SUBMIT!
 • Date of Project:  22.09 – 30.09.2020.  
 • Applicant organization: “FUNDACIJA CiM”
 • Hosting organization:  “FUNDACIJA CiM”
 • Sending organizations: “BRAVO
 • Place: Budy Głogowskie, Subcarpathian Voivodeship, Poland
 • Participants age: 18+
 • The number of participants: 5
 • Working language: English
 • Deadline for applying: 05.07.2020

This project is financed by the European Commission through the Erasmus Plus Program. This publication reflects the view only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. By Erasmus+ rules organizers will cover travel costs, accommodation and food.

About the Project:

“Social and Urban Business May be a Treasure!” is a Training Course (TC) that aims to gather in Sanok (Poland), from 22.09 – 30/09/2020 (7 working days+ 2 travel day), 45 youth workers from 9 countries (Poland, Italy, Romania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Bulgaria, Turkey, Serbia and North Macedonia). The Training Course aim is to explore the concept of social and urban entrepreneurship as an innovative way to solve social problems using entrepreneurial skills and youth voice. It is an attempt to give an appropriate answer to the problems that young people from disadvantaged throughout Europe are facing in the present: the high percentage of unemployment.

For the reasons mentioned above, the objectives of the TC are:

– to empower young people raising their self-esteem stimulating their creativity and sense of entrepreneurship;

– to raise awareness in the participants on key competencies and develop different methods for using them in practice within social projects, developing and matching them with the new requirements of Erasmus with their organizations;

– to develop cooperation among different organizations coming from Slavic countries and Mediterranean;

– to incentive young people to get involved in NGOs, youth activities, into local authorities, into international opportunities that arise. Also, for them to stay and/or return to their communities, be active citizens and contribute to the realization of changes. We believe we can contribute to this goal through non-formal ways, moving down-up.

Regarding the issues we want to tackle in the project, we intend to include the following:

– Youth Unemployment, by highlighting the educational and boundless opportunities that exist and promoting active and proactive responses to them. Through its contribution to the decrease of unemployment, the project can also help to revitalize disadvantaged areas;

– Creativity and entrepreneurship, with the intention to practice empowerment of young people in order to make them aware of their own values and competencies stressing their creativity and the capacity to create new job opportunities for themselves;

– Awareness about the nature of youth work through exploring the advantages, providing examples of youth work, trying to make the participants understand its purpose and meaning, as well as its impact on society, specifically on their communities and on their personal development.

The project is involving 9 partner organizations from European countries.

About Training Course:

The training course is based on the pedagogical understanding of the Council of Europe and European Commission Partnership Programme and our own experience and expertise in health- enhancing physical activities, youth work and intercultural dialogue. The training course will follow the non-formal education approach, principles and methods and will be based on participants experience and exchange. A combination of different creative, participatory and interactive method will be used and designed upon the profile of participants, some of them being:

 • theoretical themes and lectures;
 • individual/group activities;
 • group games and exercises,
 • simulations and role-plays;
 • work on examples in a small group;
 • sport and outdoor activities,
 • discussions; etc.

The learning of new skills, the acquisition of knowledge and the exchange and challenge of each other’s attitude and experience are very important for this training course.

The project is a Training Course where we plan to bring youth workers from 9 different European countries (in total 45, 5 from Poland, 5 from Italy, 5 from Montenegro, 5 from Romania, 5 from Bosnia and Herzegovina, 5 from Bulgaria, 5 from Turkey, 5 from Serbia and 5 from North Macedonia) that work direct or indirectly with disadvantaged urban/rural young people. This phase will be dedicated to foster quality improvements in youth work through developing the skills of participants in the work with youth and learning about various non-formal methods. We will achieve this thanks to enhancing cooperation between different organizations involved in the project implementation. The general structure of the project is organized as follows:

Setting the frame

 1. Professional development:
  – BMI counting
  – Social Entrepreneurship,
  – Sustainable Development, using social media to promote social business,
  – project management,
  – B2B & B2C 3.
 2. Personal development:
  – self-confidence,
  – self-awareness, skills,
  – creativity, teamwork, communication
  – learning a foreign language, body language
  – management
 3. Exchange and transfer of knowledge:
  – video presentations on different successful social enterprises,
  – reliable sources of information,
  – interactive discussion stimulator conversation with experts
 4. Sustainable approach&European cooperation:
  – action plan Evaluation: daily feedbacks, participants reflections, testimonials, diaries, article creation
 5. Dissemination:
  – PPT presentation
  – Cultural contact:_
  – traditional meal,
  – evening activities about the food culture of participating countries,
  – city visiting,
  – contact with local people.

Participants’ Profile:

Participants: 5 participants per country (18+)

Who: youth workers, activists, representatives of NGOs, volunteers, students…

Gender: No matter

Language: English

Coordinating/hosting organisation: FUNDACIJA CiM

The Foundation deals with:

 • Promoting democratic values, initiating and supporting innovative solutions in various areas of social life, especially in protecting human and civil rights and freedoms, in protecting family life and social prevention.
 • Supporting the comprehensive development of Polish society and especially social, informational, cultural, scientific and educational activities for the development of the market and democracy in Poland and the rapprochement of nations and states of Central and Eastern Europe.
 • Promoting the idea of unity of the Slavs, initiating support and developing cooperation at all levels of government and local government.
 • Expanding mutual knowledge about the culture and relationships of the Slavic peoples and the Cyrillo-Methodian tradition.
 • Education about European knowledge / values, exchange and transfer of experience gained in the fields of cooperation with the European Union institutions.
 • initiating, planning and implementing joint ventures aimed at education and youth exchange in the spirit of learning about cultures.
 • Care and development of a common culture of Slavic nations.
 • Developing and strengthening attitudes focused on active cooperation in the development of civil society.
 • Activities for organizations whose statutory objectives are: scientific, scientific and technical, educational, cultural activities, in the field of physical culture and sport, environmental protection, charity, health protection and social assistance, vocational and social rehabilitation of invalids.
 • Activities for professional and social integration and reintegration of persons at risk of social exclusion
 • Protection and promotion of health
 • Activities for European integration and development of contacts and cooperation between societies
 • Activities supporting economic development, including the development of entrepreneurship
 • Activities on favor of national and ethnic minorities

Information about the city (VENUE):

Promotion Center NATURA 2000 in Budy Głogowskie

Budy Głogowskie 836 A
36-060 Głogów Małopolski

Poland

Travel Budget:

Poland0 euros / participant
Bosnia and Herzegovina275 euros / participant
Italy275 euros / participant
Montenegro275 euros / participant
Bulgaria275 euros / participant
Romania275 euros / participant
Turkey275 euros / participant
Serbia275 euros / participant
The Republic of North Macedonia275 euros / participant

Travel costs reimbursement

Reimbursement is calculated based on the distance calculator of the European Commission. At the arrival, all participants must provide flight reservation, all original tickets and boarding passes. They must send by post the return tickets and boarding passes to an email address which will be provided.

Travel costs will be reimbursed only for the cheapest means of transportation. Acceptable means of transportation for the project are: plane, bus, train, metro or ferry, NOT taxi and NOT a car.

Currency exchange

For those who wish to change their currency into POLISH ZLOTY, we suggest to do it at the airport as in this are you will have no possibility to do it.

Weather

It is a cool weather in Poland in September.

Temperature: at night 18-20 C°, day 25-26 C°.

HOW TO APPLY?

 1. Complete the BRAVO- APPLICATION FORM in English title as following ”name of the project you are applying for” until 23:59 on deadline day.
 2. Deadline for applying: 05.07.2020 
 3. Selection results: 10.07.2020.
 4. PARTICIPATION FEE: 
  – BRAVO Volunteers – NO PAX FEE
  – External BiH participants– 25€ for selected people
  – For other organizations, all selected participants need to contact sending organization via email.
 5. If you have any questions don’t hesitate to contact us at: [email protected] 

#BRAVO #BRAVOBIH #MAKETHEWORLDWONDER #BRAVOPROJECTS #SUBMIT #BRAVOPARTNERS

BH TechLab i organizacija BRAVO potpisali Memorandum o razumijevanju

BH TechLab, Platforma BH Telecoma za razvoj start-up projekata iz oblasti ICT postpisala je Memorandum o razumijevanju i saradnji sa nevladinom organizacijom BRAVO, s ciljem uspostavljana saradnje u područjima koja su od zajedničkog interesa na razvoju start-up zajednice u BIH.

 „Zadovoljstvo je danas biti u BH Telecomu,  u domaćoj kompaniji koja svakim danom dokazuje svoju stvarnu opredijeljenost ka razvoju bh. društva. Ideja oko razvoja jedne ovakve platforme, koja kontinuirano podržava start-up biznise,  je borba za ostanak mladih u Bosni i Hercegovini, borba za nova radna mjesta, za bolju budućnost. Zato samo mi iz BRAVO stavili BH Telecomu na raspolaganje naše resurse i ponosani samo što možemo reći da ovo radimo volonterski, jer dijelimo istu viziju i vrijednosti koju ima BH TechLab Platforma.“ kazao nam je Ismail Šehić, direktor nevladine organizacije BRAVO

Belma Mujadinović, ambasadorica platforme BH TechLab iz BH Telecoma izjavila je kako pored trenutno otvorenog Javnog poziva  “Start IT Up” putem kojeg se  traže najbolja rješenja o temi „Pametno okruženje“ platforma planira i niz drugih aktivnosti za start-upe koje uključuju edukacije, stvaranje prilika za privlačenje investitora i akceleratora iz Europe, organizaciju konferencija…

„Tako da nam je cilj oko Platforme okupiti što veći broj relevantnih aktera u nevladinom sektoru, državnim institucijama, međunarodnim institucijama, ali i drugim korporacijama koje se žele pridružiti našem nastojanju da osnažimo poduzetnički duh mladih i da  budemo oslonac razvoja start up biznisa u BiH.“ dodala je Mujadinović.

Dragi prijatelji, partneri i pratitelji,

📢🔸 Nakon što su sve pripreme završene, s ponosom objavljujemo da je #BRAVO organizacija danas potpisala Memorandum o razumijevanju sa jednom od najproaktivnijih kompanija u Bosni i Hercegovini, BH Telecom 🔷📢

👉BRAVO direktor Ismail Sehic je danas imao priliku da se sastane i potpiše Memorandum o razumijevanju sa Belmom Mujadinovic, predstavnicom BH Telecoma i ambasadoricom platforme BH TechLab

👏🤝Ovom prilikom bi se, još jednom, željeli zahvaliti BH Telecomu na pokretanju ovakve ideje, ali i otvaranju prostora za suradnju sa #BRAVO organizacijom. Vjerujemo da je ovo početak jedne odlične priče koja će imati dalekosežne rezultate za mlade i start-up kompanije u Bosni i Hercegovini.

⁉️ Šta je to BH TechLab Platforma i šta će biti uloga BRAVO-a u njenom radu?

#BRAVO je u potpunosti stavio na raspolaganje svoje vještine, znanje, bazu kontakata ali i partnere iz brojnih evropskih zemalja na raspolaganje Platformi kao dio podrške mladih bosanskohercegovačkim kompanija i start-up kompanijama kako bi uspješno ušli i napredovali na tržištu kako domaćem tako i stranom.

#BRAVO će ponuditi profesionalnu podršku i mentoring mladim bh kompanijama i start-up kompanijama potpuno besplatno

#BRAVO će doprinijeti cjelokupnoj ideji BH TechLab platforme na svaki mogući način koji bi vodio do uspjeha ove odlične ideje

#BRAVO #BHTelecom #BHTechLab #INOVACIJE #BIZNIS #PRILIKE #IDEJE #BRAVOPARTNERI #MAKETHEWORLDWONDER

///

📢🔸 After a long time of preparation, we are proud to announce that #BRAVO, has signed Memorandum of understanding with one of the most pro-active domestic companies, BH Telecom 🔷📢

👉BRAVO director Ismail Sehic has signed a Memorandum of agreement as a part of BH Telecom newest project, BH TechLab Platform!

👏🤝We would like to express our gratitude to BH Telecom for providing us with this amazing opportunity and giving us a chance to be a part of one great story in Bosnia and Herzegovina.

⁉️ What it is BH TechLab Platform and what will be BRAVO’s role and contribution within?

✅BRAVO has made its skills, knowledge and contact base fully available to BH Telecom platform BH TechLab in order to help B&H companies and start-up’s to scale up successfully

✅BRAVO will offer professional support and mentorship to young B&H companies and start-up’s solely on volunteer base without any financial gain

✅BRAVO will contribute to the whole idea of BH TechLab platform in any possible way that would lead to its success

#BRAVO #BHTelecom #BHTechLab #INOVACIJE #BIZNIS #PRILIKE #IDEJE #BRAVOPARTNERI #MAKETHEWORLDWONDER

“BRAVO” Online kurs FRANCUSKOG JEZIKA

Dragi prijatelji i pratioci,

BRAVO vas vodi na dugo očekivanu avanturu s francuskim jezikom!

Ni ovaj online kurs neće biti samo kurs francuskog jezika već i kulture frankofonih država.

Razgovarat ćemo o filmovima, putovanjima, kuhinji, književnosti, muzici i o mnogim drugim aspektima kulture zemalja francuskog govornog područja. Prema tome, svako do vas će moći izabrati za sebe najzanimljiviji i najzabavniji način za učenje francuskog jezika. Mi ćemo, naravno, uvijek biti tu da vam pomognemo našim savjetima i sugestijama kako bismo se uvjerili da ste pronašli upravo ono što ste tražili.

Želite li znati koji je to jedan od najbojih razloga za učenje francuskog jezika? Vidjet ćete da, jednom kada naučite francuski jezik shvatite da nema više te prepreke u životu koju ne možete prevazići!

Rok za prijave: 30.06.2020.

Početak kursa: 06.07.2020.

Za početak, upis za grupne časove je otvoren samo za A1 i A2 nivo, a kurs za oba nivoa će trajati po 3 mjeseca. Grupni časovi će se održavati tri puta sedmično za svaki nivo, od ponedjeljka do subote i to u dva dnevna termina: prijepodnevnom i poslijepodnevnom. Tačne termine ćemo utvrditi nakon prikupljanja vaših prijava, jer i izbor termina ovisi o broju prijavljenih učenika.

Na individualne časove se mogu prijaviti osobe bilo kojeg nivoa, a o terminima održavanja časova se dogovara učenik/ica sa nastavnikom/icom.

Nastavnik/ica može predložiti učeniku broj časova mjesečno, ali odluka o broju časova koje će uzeti mjesečno je ipak na učeniku koji može uzeti i manje, a i više nego što mu/joj nastavnik/ica predolži.

Prije početka kursa, svi učenici će dobiti sve potrebne udžbenike, kao i dodatne materijale za nesmetano praćenej nastave. Učenici su uvijek ohrabreni da daju svoje sugestije, mišljenje i impresije o časovima, a mi smo tu da damo sve od sebe kako bismo časove učinili što prijatnijim i zabavnijim za sve.

Da biste učestvovali na kursu, morate imati Zoom nalog. Na časove će biti primljeni samo oni koji su na listama za taj čas. Zbog toga vam toplo preporučujem da se registrujete ili da budete sigurni da ste prijavljeni na Zoom sa svojim punim imenom i prezimenom. Registracija je potpuno besplatna.

Cijene kurseva:

Ako niste u mogućnosti platiti niti jednu od opcija, BRAVO vam nudi mogućnost besplatnog sudjelovanja na časovima. Za slušanje besplatnih časova morat ćete poslati motivacijsko pismo i objasniti nam svoju situaciju kao što je spomenuto u aplikaciji.

Sva uputstva za uplate se nalaze u prijavnom obrascu.

Za sve dodatne informacije vezane za kurs, možete nam se obratiti na mail [email protected] i na [email protected]

#BRAVO #BRAVOBIH #MAKETHEWORLDWONDER #BRAVOCOURSES #BRAVOFRENCHLANGUAGE #BRAVOTEAM