#MAKETHEWORLDWONDER
Welcome to the professional organization guided by key principles: tolerance, democracy, diversity, voluntariness and openness

"The only difference between good and a great organization are boundaries and open mind."

Choose BRAVO - Work with great organization.

#MAKETHEWORLD WONDER
#BRAVOBIH
#BRAVO
Contact us
DESIGNING &
WRITING PROJECTS
We are providing trainings for project management, but also designing and writing projects for other organizations and institutions with high results proven records.

#MAKETHEWORLD WONDER
#BRAVOBIH
#BRAVO
Apply Now
STARTUP SUPPORT PROGRAMS
BRAVO is using tools and knowledge that gets you from thinking about a new business idea, the problem you are solving, the business model and all the important aspects to make it a success. We are also offering support to SMSs.

#MAKETHEWORLD WONDER
#BRAVOBIH
#BRAVO
Get in Touch
EDUCATION THROUGH SPORT
BRAVO with partners is providing trainings and education about ETS tools and activities but also help and support in preparation and implementation of sports projects.

#MAKETHEWORLD WONDER
#BRAVOBIH
#BRAVO
Get support
CONSULTING
We will guide you through a simple step-by-step process that builds on and integrates best practices and tools from entrepreneurial pioneers and will also give you advice and support your way to success.

#MAKETHEWORLD WONDER
#BRAVOBIH
#BRAVO
APPLY NOW
NETWORKING
BRAVO with a network of over 200 partner organizations and companies is offering possibilities for extending your field of work on the international market, helping you to find associates in other countries in the world.

#MAKETHEWORLD WONDER
#BRAVOBIH
#BRAVO
Click Here
Previous
Next

ADNA AVDIHODZIC, Sarajevo

ADNA AVDIHODZIC, Sarajevo

U oktobru 2016. godine vidjela sam otvoren poziv za projekat u sklopu Erasmus+. Iskreno, bila sam skeptična ali projekat se održavao u Beogradu gdje imam prijatelje pa sam odlučila da se prijavim kako bih vidjela te prijatelje. Nisam znala šta da očekujem na projektu ali sam čula pozitivna iskustva mojih prijatelja koji su već učestvovali na tim projektima. Ipak, ono što sam doživjela se nije moglo porediti ni sa jednim iskustvom koje sam čula. Kada bi me neko pitao koji je najbolji dio projekta, nisam sigurna šta bih rekla. Da li je to bilo društvo, prilika da naučim nešto novo, šansa da vidim novi grad ili nešto sasvim drugo? Vjerovatno sve. Upoznala sam divne ljude iz različitih država i drago mi je što sam sa većinom ostala u kontaktu čak i nakon pola godine.Naučila sam više o državama iz kojih ti ljudi dolaze, o njihovoj kulturi ali i najobičnijim stvarima kao na primjer koju muziku slušaju, šta vole da rade u slobodno vrijeme, o čemu sanjaju i kakvi ljudi žele biti u budućnosti. Da li sam spomenula da sam počela da brinem više o ekologiji nakon tog projekta? Na tome mogu zahvaliti divnim trenerima koji, iako je projekat gotov, tu su za sve što mi treba i daju mi preporuke za nove projekte na koje mogu ići. Naučila sam mnogo o Erasmus+, EVS i ostalim stvarima koji mi mogu pomoći u budućnosti. Uz Erasmus+ dobila sam šansu da putujem, da upoznam svijet i to je nešto najbolje što sam mogla dobiti.

 

[ENG]

In October 2016. I saw an open call for the project which was the part of Erasmus+. To be completely honest, I was sceptical but the project was in Belgrade and I have some friends there so I decided to apply so I could see those friends. I didn’t know what to expect on the project but I heard a lot of positive experiences from my friends who had already taken part in that kind of projects. Still, what I experienced couldn’t compare to any experience I heard about. If someone asks me which part of the project was the best, I’m not sure what I would tell. Was it company, chance to learn something new, chance to see the new city or something else? Probably everything. I met great people from different countries and I’m glad to say that we talk even after half of the year. I learned a lot about different countries, about their cultures, but even about such an ordinary things; what those people do in their free time, about their dreams and what kind of people they want to be in the future. Did I mention that I started to care a lot about ecology after that project? I should thank for that to out great trainers who, even after the project, are there for whatever I need and who give me recommendations for the new projects where I can participate. I learned a lot about Erasmus+, EVS and other things that can help me in the future. With Erasmus+ I got a chance to travel, to meet the world and that is the greatest thing I had a chance to get.

 

Faris Dizdar

Faris Dizdar

BOS

Prije više od dvije godine prijavio sam se na Erasmus projekat ili Youth Exchange. Pored brojnih programa i aktivnosti izdvojio bih svoje prvo iskustvo kad su u pitanju Erasmus programi. Sasvim slučajno poslao sam aplikaciju za Youth Exchange. Ono što sam najmanje očekivao desilo se. Primljen sam kao učesnik na projektu u Turskoj, u Ankari. Tako je i počela moja Erasmus priča i moje prvo iskustvo u okviru Erasmus programa i aktivnosti. Bio je to projekat pod nazivom „Touch for your future“ (Youth Exchange) u Turskoj, u Ankari. Tokom projekta razgovarali smo o trenutnim problemima vezanim za izbjegličku krizu, sa posebnim akcentom na djecu bez roditelja. Pored aktivnosti tokom projekta, imao sam priliku da upoznam nove ljude iz raznih zemalja Evrope, a ujedno i jedan od načina da upoznam novu kulturu, zanimljivosti grada i njegove znamenitosti. To su prema mom mišljenju najbitnije stvari koje vas čine sretnima, ako se odlučite učestvovati u međunarodnim programima ponuđenim u okviru Erasmus programa. Moje iskustvo kad su u pitanju Erasmus programi obogatio sam dobijanjem Erasmus+ stipendije, odnosno mogućnost da studiram na Univerzitetu u Jyvaskyla-i, u Finskoj. Bila je to odlična prilika da se upoznam sa načinom studiranja u Finskoj i nezaboravno iskustvo boravka šest mjeseci van Bosne i Hercegovine. Teško je najbrojati sve prednosti koje nude Erasmus programi. Između ostalog, to su prije svega znanje, iskustvo, zabava, novi izazovi, poznanstva i prijateljstva. Jedna od stvari koje bih posebno izdvojio jesu prijatelji koje sam stekao tokom brojnih Erasmus programa. Trenutno imam prijatelje u više od 10 evropskih zemalja. Na kraju mogu reći da se radujem novim programima, novim aktivnostima i razmjenama mladih u nadi da ću obogatiti svoje znanje i iskustvo i steći nove vještine.

 

ENG

More than two years ago I have applied for an Erasmus Project or Youth Exchange. Among other things,  I would like to highlight my first experience with Erasmus programs. I quite accidentally sent the Youth Exchange application. I was accepted as a participant in a project in Turkey, in Ankara. That’s how my Erasmus story started and my first experience in Erasmus programs and activities. It was a project called “Touch for your future” (Youth Exchange). During the project, we discussed current problems related to the refugee crisis, with special emphasis on children without parents. In addition to the activities during the project, I had the opportunity to meet new people from various countries of Europe, and at the same time one way to get to know the new culture, the city’s attractions and its sights. In my opinion, these are the most important things that make you happy, if you choose to participate in the international programs offered under the Erasmus program. I have enriched my experience in Erasmus programs by obtaining the Erasmus + scholarship, or the opportunity to study at the University of Jyvaskyla, Finland. It was a great opportunity to get acquainted with the way I studied in Finland and the unforgettable experience of staying six months outside of Bosnia and Herzegovina. It’s hard to find out all the benefits offered by Erasmus programs. Among other things, these are above all knowledge, experience, entertainment, new challenges, acquaintances and friendships. One of the things that I would like to mention are the friends I acquired during the numerous Erasmus programs. Currently, I have friends in more than 10 European countries. In the end I can say that I am looking forward to new programs, new activities and youth exchanges in the hope of enriching my knowledge and experience and acquiring new skills.